Thursday, May 15, 2008

LP #7 - "Umaapoy" (Burning Fire)For the week's theme "Umaapoy", meaning burning fire, this is my entry.The campfire night during the yearly camping of the St. Andrew's School Boy Scouts at Mt. Makiling.

Ang tema ngayong linggo ay "Umaapoy", ito ang napili kong isali. Ang gabi ng campfire nuong camping sa Bundok ng Makiling ng mga boy scouts ng St. Andrew's School.

No comments: