Wednesday, November 15, 2006

Chopstick Bar and Restaurant

A Filipino-Chinese Bar-Restaurant, hang-out place for boys! or should I say men! (mga babaeng bading talaga kami....hanggang sa "por d boys" eh sumasama kami! eh kasi sinasama naman kami!) hehe (",)
Continue reading...

No comments: